BlenderGroup d.o.o. je mlado slovensko podjetje s sedežem v Ljubljani.
Naše poslanstvo je, da z nenehnim spremljanjem trendov, smernic in novosti na svetovnem tržišču slovenskemu potrošniku ponudimo čim kakovostnejšo paleto izdelkov. Z izborom priznanih blagovnih znamk in visoko kakovostnih izdelkov želimo prispevati k boljšemu vsakdanu posameznika. S premišljeno ponudbo izdelkov, na voljo po dostopnih cenah, gradimo na zaupanju potrošnikov tako mlajše kot starejše generacije. Pri doseganju ciljev podjetja pozornost posvečamo odgovornemu odnosu do strank, zaposlenih in okolja.

Podjetje BlenderGroup d.o.o. sestavljajo posamezniki z izkušnjami na področju trženja, distribucije, marketinga, finančnega svetovanja, oblikovanja in projektiranja. Paleta izkušenj nam omogoča inovativen pristop in vpeljavo novih prijemov na tržišče. Raznolikost in mladostni utrip v naše delo vnašata svežino in energijo za doseganje skupnih ciljev.

BlenderGroup d.o.o. is a newly founded company located in Ljubljana.
Our mission is to constantly track trends and novelties in the worldwide markets to offer to Slovenian customers’ selection of the high quality products to improve their daily life. We build the customers’ trust of older and younger generations on well considered offer of the products at accessible prices. Our attention on achievement of company goals is focused on responsible relations with customers, employees and environment.

Company BlenderGroup d.o.o. is assembled with individuals with experiences in marketing, distribution, advertising, financial advising and design. Range of experiences enables our group for the innovative and new approaches on the market. Diversity and youthful points of view brings freshness and energy in our work with a objective to reach a common goal.