Razpis za delovno mesto »Komercialni zastopnik/ca za prodajo II«, m/ž:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • V. stopnja izobrazbe ;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • aktivno znanje računalništva;
 • upravljanje z elektronskimi mediji (pametni telefoni, tablice itd);
 • vsaj 2 leti delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih;
 • izpit B kategorije.

Delovne zadolžitve:

 • trženje in prodaja izdelkov pod zastopstvom delodajalca odjemalcem HoReCa;
 • oskrbovanje obstoječih ter pridobivanje novih HoReCa partnerjev;
 • spremljanje prodaje ter dobava in oskrba s produkti obstoječih HoReCa partnerjev;
 • idejna zasnova in organizacija dogodkov za pospeševanje prodaje;
 • računalniška obdelava podatkov, priprava dobavnic, računov in izdelava poročil ter vodenje evidenc;
 • vodenje evidence plačil oskrbovanih partnerjev HoReCa in poročanje delodajalcu o morebitnih odprtih terjatvah;
 • dostava blaga;
 • druga dela in naloge po odredbi delodajalca.

Delo se po večini opravlja na terenu.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega leta za polni delovni čas.

Zainteresirane kandidate/ke vabimo, da svoje vloge, skupaj z življenjepisom in potrebnimi dokazili, posredujejo na elektronski naslov info@blendergroup.si.

Ljubljana, 12.6. 2017